Saker til Årsmøte 2017

Postet av Rolf Eivind Bøhn den 14. Mar 2017

HALDEN IDRETTSLAG - ÅRSMØTE 2017


Årsmøte, onsdag 15. mars kl 18:00 på HIL-huset,

Saksliste

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive

protokollen.

4. Behandling av idrettslagets årsmeldinger.

5. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandling av innkomne forslag og saker.

7. Fastsetting av medlemskontingent. Styrets forslag er at den holdes uendret.

8. Vedtak av idrettslagets budsjett.

9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg av:

a.Hovedstyre: Leder og sekretær.

b.Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

c.2 revisorer

d.Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

11. Avslutning

For HIL hovedstyret
Cathrine Elders, leder


Vedlegg:

HIL 2016 årsberetning friidrett.docx

Organisasjonsplan2016.doc

Dagsorden årsmøte2017.doc

Årsberetning 2016.doc

Forslag 1 og 2 til årsmøtet .docx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.