Halden Idrettslags formenn og ledere 1912 - 2008
(siste med tittelen formann var Roy Eilertsen (1991-92), første leder Ingrid Solheim (fra 1992)
1912 Peder Puck
1913 Carl Ramstad
1914 Carl Ramstad
1915 Gustav Carlson
1916 Gustav Carlson
1917 Oscar Lund
1918 Oscar Lund
1919 Otto Woldheim
1920 Otto Woldheim
1921 Herman Frøjd
1922 Birger Hansen
1923 Herman Frøjd
1924 Herman Frøjd
1925 Herman Frøjd
1926 Herman Frøjd
1927 Herman Frøjd
1928 Herman Frøjd
1929 Harald Ystehede
1930 Kåre Børesen
1931 Kåre Børesen
1932 Ering Strand
1933 Arnt Frøjd
1934 H. Ystehede
1935 Birger Ottersen
1936 David Frogner
1937 Arnt Frøjd
1938 Birger Ottersen
1939 Arne Ottersen
1940 Arne Ottersen
1941 Arne Ottersen
1942 Overtatt av okkupasjons-
1943 makten og nazi-myndighetene
1944
1945 Olaf Nordli
1946 Olaf Nordli
1947 Olaf Nordli
1948 Harald Christensen
1949 Harald Christensen
1950 Harald Christensen
1951 Trygve Halvorsen
1952 Petter Ohlgren
1953 Gunnar Faksvåg
1954 Arne Andreassen
1955 Arne Andreassen
1956 Trygve Halvorsen
1957 Trygve Halvorsen
1958 Trygve Halvorsen
1959 Arne Andreassen
1960 Trygve Halvorsen
1961 Trygve Halvorsen
1962 Trygve Halvorsen
1963 Fredrik Kullerud
1964 Fredrik Kullerud
1965 Fredrik Kullerud
1966 Andrew Jonassen
1967 Andrew Jonassen
1968 Andrew Jonassen
1969 Jan Henrik Jæger
1970 Jan Henrik Jæger
1971 Jan Henrik Jæger
1972 Vidar Ringdahl
1973 Vidar Ringdahl
1974 Interimsstyre:
Lasse Heen
Evert Fintland
Johnny Westby
1975 Jens Lindstrøm
1976 Jens Lindstrøm
1977 Jens Lindstrøm
1978 Edmund Pechtel
1979 Harald Nygaard
1980 Harald Nygaard
1981 Kaare Sandberg
1982 Kaare Sandberg
1983 Kjell Erik Faraasen
1984 Kjell Erik Faraasen
1985 3 manns arbeidsutvalg:
Bjørn Fjellbu
Ove Kvalheim
Erland Aaastebøl
1986 Harald Nygaard
1987 Harald Nygaard
1988 Harald Nygaard
1989 Harald Nygaard
1990 Harald Nygaard
1991 Roy Eilertsen
1992 Ingrid Solheim
1993 Ingrid Solheim
1994 Interimsstyre:
Ole-Marthin Ohlgren
Eva Sembom
Lars-Martin Jæger
Harald Nygaard
1995 Ole-Marthin Ohlgren
1996 Ole-Marthin Ohlgren
1997 Ole-Marthin Ohlgren
1998 Ole-Marthin Ohlgren
1999 Ole-Marthin Ohlgren
2000 Ole-Marthin Ohlgren
2001 Ole-Marthin Ohlgren
2002 Ole-Marthin Ohlgren
2003 Ottar Kvitnes
2004 Ottar Kvitnes
nov.05 Ottar Kvitnes
des.05 Odd Petter Nilsen
2006 Malvin Eikås
2007 Malvin Eikås
2008 Svein Roger Magnussen
2009 Svein Roger Magnussen
2010 Kari Ohlgren
2011 Kari Ohlgren
2012 Kari Ohlgren
2013 Kari Ohlgren
2014 Kari Ohlgren
2015 Kari Ohlgren
2016 Cathrine Elders