Æresmedlemmer

Peter M Anker            - 1930

Fredrik Kullerud- 1991

Arne Andreassen        - 1991

Elsa Halvorsen           - 1991

Trygve Halvorsen       - 1991

Oddvar Bergstrøm     - 2008

Sverre Bukholm         - 2008

Thor Fredrik Hjorth    - 2008

Kari Ohlgren             - 2014

Lene Bergstrøm          - 2014

Margunn H. Hansen   - 2014

Øystein Johansen - 2016

Odd Petter Nilsen - 2016

Nils Petter Husvik - 2016