Protokoll fra årets årsmøte ligger her: Protokoll årsmøte.docx


Nytt styre: Hanne Lind(styremedlem), Ann- Mari R. Berg(leder friidrett), Lene Bergstrøm(kasserer) og Cathrine H. Elders(leder).

Ikke tilstede: Rolf Bøhn(styremedlem) og Bjørn Brække(sekretær)