http://azurecontentcdn.bloc.net/logo/200000195/1835/2016/2/23/ny-header-2016-.jpg?width=984&height=155&scale=both&mode=stretch&quality=90&dpi=72Medlemskap i Halden IL og innbetaling av kontingent og avgift


Ved innmelding til HIL, følg vedlagt link: 


https://medlemskap.nif.no/19442?fbclid=IwAR0OarYAd7we2uJkZ8qcB5K6lLcBiWrUFCBaoAsjuN439aOSsPKgwYGK_Z4For å kunne delta på stevner må du være medlem og betalt medlemskontigent. Medlemskontingenten


Medlemskontingenten: Enkeltmedlem: 300 kr pr år. Det spiller ikke noen rolle om du starter i januar eller oktober, medlemskontingenten er den samme. Aktivitetsavgiften 

Kr. 350,- pr halvår for utøvere fra 6 - 7 år. 

Kr 550,- pr halvår for utøvere fra 8-14 år.

kr 850,- pr halvår for utøvere fra 15 år og oppover.VED PÅMELDING TIL STEVNER, FØLG LINK: 


https://minidrett.nif.no/?fbclid=IwAR0XRT-8VYXjdsmKVYrXLHwUtkFvrxBQmKd3TjBK8LHODIrgHcpYUnhowagUTMELDING

utmelding av Halden idrettslag gjøres via https://minidrett.nif.no

Jeg erklærer at jeg ikke har innvendinger mot at bilder blir benyttet på lagets hjemmeside. (I motsatt fall tas kontakt med leder for friidretten


Postadresse: Halden IL, Postboks 123, 1751 HALDEN

http://azurecontentcdn.bloc.net/logo/200000195/1835/2016/2/23/ny-header-2016-.jpg?width=984&height=155&scale=both&mode=stretch&quality=90&dpi=72