Innkalling til årsmøte 15. mars kl 18:00 HIL-huset

Postet av Rolf Eivind Bøhn den 21. Feb 2017

Til medlemmene i Halden idrettslag 01.02.2017


Innkalling til årsmøte i Halden Idrettslag.

Styret innkaller herved til årsmøte i Halden Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 15. mars, kl 18.00 i Peder Ankers gate 11, 1751 Halden.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars, til annmarib@hotmail.com i vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.