ÅRSBERETNING OG RESULTATER FOR SESONGEN 2016

Postet av Solveig Ringsell Martinsen den 22. Nov 2016

HALDEN IDRETTSLAG,

Friidrettsgruppa

ÅRSBERETNING OG RESULTATER

FOR SESONGEN 2016

Årsberetning for friidrett 2016

HALDEN IDRETTSLAG,

Friidrettsgruppa

ÅRSBERETNING OG RESULTATER

FOR SESONGEN 2016

Årsberetning for friidrett 2016

Administrativ del

Det administrative arbeidet i en klubb har som hovedmål å legge til rette for klubbens hovedmål, nemlig de sportslige aktivitetene.

Styret har i 2016 bestått av:

Funksjon

Navn

Mobil

E-postadresse

Leder HIL

Cathrine Horak Elders

95804896

franz@halden.net

Nestleder HIL/leder

friidrett

Ann-Mari Ringsell Berg

91775144

annmarib@hotmail.com

Sekretær

Bjørn Brække

95474343

bjornbr@halden.net

Kasserer

Lene

Bergstrøm

93228791

Lene.bergstrom@halden.kommune.no

Styremedlem

Hanne Lind

95218136

lind@arbeidogvekst.no

Styremedlem

Rolf Bøhn

924 80 325

rolf.bohn@no.abb.com

Vara styrem.

Solveig R. Martinsen

47060126

solveighil@hotmail.com

De administrative hovedområdene for friidrettsgruppa er: møtevirksomhet, økonomi, organisasjon, rapportering utad, innkjøp, anlegg, kurs og samling.

Arrangementskomitè. Denne har bestått av medlemmer av klubben og ledet av Ottar Kvitnes. Komiteen har hatt som ansvar å planlegge og gjennomføre stevner.

Medlemmer av komiteen i 2016 har vært: Øystein Johansen, Gjermund Tønnesen, Nils- Petter Husvik, Oddvar Bergstrøm, Halvard og Cathrine Elders, Egil Hult, Lene Bergstrøm, Solveig R. Martinsen og Ann-Mari Ringsell Berg.

Møtevirksomhet

Arrangementsgruppa har gjennomført flere møter i 2016. Mange saker har i tillegg blitt tatt opp underveis på treninger og pr. e-post. Det har også blitt gjennomført styremøter.

Styremedlem Lene Bergstrøm er styremedlem i Norsk friidrett, avd. Østfold.

Økonomi

Friidrettsgruppa har også i år hatt stor aktivitet. Hovedpostene i utgiftsregnskapet er startkontingenter, kretskontingenter, deltagelse i NM/UM, innkjøp av utstyr, trenere og premier. Våre deltagere på NM-stevner får dekket reise- og overnattingsutgifter, mot at de bidrar som funksjonærer/dommere og annet dugnadsarbeid under sesongen.

HIL har en stor utgiftspost når det gjelder startkontingenter, i og med at utøverne ikke betaler noe for å delta på stevner. Dette ser vi på som en «positiv utgift» for klubben da det kommer utøverne til gode!

Klubben får sine inntekter fra flere hold: Aktivitetsavgifter, medlemsavgift, bingo, lokale aktivitetsmidler, kulturmidler, startkontingenter, kiosksalg, salg av Enjoy Bonusguide, og fra våre sponsorer. Et viktig bidrag under inntektsposten er dugnadsinnsatsen vi får ved at vi hjelper til på «Grenserittet» og ved «Allsang på Grensen».

Innkjøp av utstyr.

Vi har i år kjøp et tidtakersystem til bruk til våre arrangement og løp.

Grunnen til at vi ikke arrangerte Byløpet og kanonløpet i år, var at dette systemet er nytt for oss og det bør prøves ut og læres godt.

Friidrettsgruppa foretar jevnlig innkjøp av diverse utstyr.

Anlegg

Tidtakerbua fungerer også som sekretariat under våre stevner på Halden Stadion. Vi har fått på plass mer utstyr, og har nå en funksjonell tidtaker/sekretariat hus. Takket være det trådløse speakeranlegget, får vi gitt beskjeder og resultater raskt ut til publikum og utøvere. I tillegg har vi fått laget resultattavler.

Kurs og samlinger.

Idrettskrets, friidrettskrets, idrettsråd og andre tilbyr en rekke ulike kurs: Aktivitetslederkurs, dommerkurs, starterkurs, idrettsskadekurs mm.

Noen av disse kursene er gratis, andre koster litt. HIL har som målsetning at de som ønsker det skal få delta på aktuelle kurs.

Arrangementer i 2016

HIL arrangerte i 2016, Salmingkarusellen, åpent klubbmesterskap, Idrettsmerkeprøver, Fredrikstenstafetten og treningsstevner. Både Byløpet og kanonløpet ble avlyst med å påvente av et nytt tidtakersystem.

Salmingkarusellen er våre største barnestevner med ca 100 deltagere fra 8 til 12 år.

Fredrikstenstafetten ble i år avviklet 24. mai. Stafetten arrangert for 50. gang. Dette er et godt og gjennomført arrangement som vi har i samarbeid med Sparebank 1 Halden. Her stiller flere av barne- og ungdomsskolene opp med mange lag. Aremark 1 gikk av med seieren blant ungdomsskolene. Og Os 1 tok seieren blant barneskolene.

Stafetten tiltrekker seg også et stort publikum og det var god stemning rundt hele løypa.

Deltagelse på andres arrangementer.

I og med at HIL er medlem av Allsammen, er vi forpliktet til å stille opp på arrangementer i festningen. Under innspillingene av «Allsang på grensen» i sommer, stilte medlemmer, foreldre og aktive opp alle onsdagene. Under arrangeringen av «Grenserittet» i august, jobbet det «HIL-folk» på lørdag. Dette dugnadsarbeidet er en av klubbens viktigste inntektskilder. Tusen takk til alle som bidrar på dugnad!!

Sponsorer.

Vår hovedsponsor gjennom mange år er Sparebank 1 Østfold- Akershus. Uten deres støtte til Halden Bryløp og Fredrikstenstafetten, ville vår økonomi vært betydelig dårligere. Deres sponsorstøtte går direkte tilbake til våre utøvere ved at de får delta gratis på stevner, i tillegg til innkjøp av utstyr og arrangering av sosiale aktiviteter.

Halden Arbeiderblad er vår andre gode sponsor. De støtter oss med annonsering og trykking av materiell til våre løp og annonser, men også i form av premiebidrag.

Treningene

Trenere for den yngste gruppa har vært Marit Jørgenrud, Silje Stenersrød og Lene Bergstrøm.

For utøvere i alderen 11-13 år: Ton Frenay og på torsdager av enten av Ton eller Gjermund, eller James eller Lene / Teemu.

For utøvere i alderen 14 og eldre: Gjermund Tønnesen, James Brennand og Lene Bergstrøm.

For kastgruppa: Mona Holm Solberg og Teemu Pasanen.

Medlemstallet i denne gruppa har økt, noe som forteller om stor trivsel og mye positiv aktivitet.

Den eldste gruppa har hatt flere treningsdager og flere trenere. Mona Holm Solberg, Gjermund Tønnesen, James Brennand og Teemu Pasanen har stilt opp mange kvelder i uka. Dette har gitt gode resultater, noe vi stolt viser fram under resultatsidene i årets beretning ☺

Tusen takk til alle trenere som stiller opp flere kvelder og helger i året for at alle barn og ungdommer skal få muligheten til å utvikle sine ferdigheter innen friidrett!

Oppfordring

En friidrettsutøver deltar stort sett på stevner ol. i utesesongen (mars- oktober). Resten av sesongen består av trening. Det er mange arrangementer som skal avvikles og vi er helt avhengig av hjelp fra dere foreldre slik at arrangementene blir vellykkede og godt organisert.

Stevneinvitasjoner og annen informasjon sendes ut via e-post, men vi bruker også hjemmesiden og HILs side på Facebook flittig. Vi oppfordrer dere til å følge med, slik at alle får informasjonen som blir sendt ut.

På hjemmesiden og på Facebook blir det i tillegg lagt ut resultater, og annen informasjon om treninger ol.

Til slutt ønsker jeg å si tusen takk til

· alle som har stilt opp som funksjonærer på våre og andres arrangementer.

· arrangementskomiteen som har gjort en enorm jobb før, under og etter hvert arrangement!

· alle utøverne, som står på, får gode individuelle resultater, og som representerer HIL på en god og verdig måte!

· styret for all hjelp dere bidrar med i foreningen vår!

Halden, 25. oktober 2016 Ann-Mari Ringsell Berg, Leder friidrett

.

HIL 2016

Askim lekene

Resultat Askimlekene 17. januar. Fin åpning på årets sesong i Askimhallen.

Fra HIL deltok: Helle Kvalheim (J11), Edvard Gylvik (G11), Benjamin Husvik (G12), Trym Tønnesen (G16) og Alexander Skammelsrud (G17). Fin-fine resultater av alle sammen, vet ikke hva alle har som PB, men Alex vant 60m og satt pers med 7.39 s, (7.52sek 2015). Trym satt også PB på 800m med 2.14,24 min (10 sek raskere enn i fjor på samme bane). I tillegg deltok Quinty (J10), Stein (G10), Lion (G10), Milan (G13), Amaru (G17) og Tessa (KS) fra Ren-Eng som trener sammen med HIL og gjorde det veldig bra. Veldig bra miljø i HIL nå i alle aldersklasser og øvelser, og ser positivt på utvikling videre.

Uddevalla treningstur

En kjempefin gjeng i en flott hall. Sprint, mellomdistanse og kastere gjennomførte en lang og hard økt. Da var det bra med middag og dessert på IKEA etterpå.

Trening i Remmenhallen tirsdag.


Tyrvinglekene (Rudhallen) 6.-7. februar.

Alexander Skammelsrud (G17) 60m 7.28 sek og ble nr 2 totalt. På søndag løp Alex 200m nr 6 på tiden 23,70 sek. Dette resultat var ca 1 sek bedre enn fjorårets løp samme sted. Alt i alt en bra gjennomført helg!
Søndag deltok Trym Tønnesen (G16) 800m nr 5 på tiden 2.14,15 min (PB).

Ravn Elnæs (G17) 800m vant klassen på tiden 2.12,30 min.
Håkon Raadal Bjørlo (G19) 3000m nr 5 på 9.27,65 min. Amaru Wijman (G17) 3000m nr 10 9,54.25.

Tessa den Heijer (J20) 3000m nr 1 10.28,78
I tillegg deltok Milan Spijker (syk) (G13) på 600m, nr 12 på 1.54,70
Lion Wijman (G11) 600m, nr 4 på 1.56,68min.
Stein Steinaa (G10) 600m, på 2.22,72 min. Alle representerer Ren-Eng.

UM i Steinkjær

Alexander tok sølv i 60M for G17 i UM i Steinkjær. Han hadde fra tidligere pers på 7.28. I innledende runder tok han en ny pers på 7.27 og tok seg lett videre til semifinalen.

I finalen løp Alexander inn som nummer to på tiden 7.28. Vi gratulerer så mye! Søndag var det tid for 200m. Alexanders favorittdistanse, på 60m 24.08 (11. plass totalt).

Kretstinget

På kretstinget 9 mars i år, ble det delt ut andre priser i løpet av kvelden for beste prestasjon i senior, junior og 13-19års klassene. Med beste prestasjon i korte løp, lange løp, hopp og kast. Tore Hordnes, presidenten i Norges friidrettsforbund, delte ut prisene.

Kast: Josefine Elders -98, Halden IL, Slegge 48,01m, 1048p

Kast: Alexander Skorpen -98, Halden IL, Spyd 70,18m, 1101p

Jarl B. Bjørklund, Halden IL, Spyd 58,89m, 997p og UM gull i spyd, Jr. NM sølv: spyd og deltagelse i spyd: Jr. Landskamp.

Gjermund Tønnesen kom med i Friidrettsgruppa til Halden IL i 2007. Han fikk trener- og oppmannsansvaret for barnegruppa som han fulgte frem til 2012, da gikk han over som trener i ungdomsgruppa. Her har han hatt hovedansvaret for løperne frem til i dag. Gjermund har bygget opp en fin løpsgruppe i Halden, som stadig er i utvikling. Han engasjerer seg også i løpssamarbeid med andre klubber i Halden og Østfold. Han er også med i aktivitetsgruppa til Halden IL hvor han har ansvaret for løp utenfor bane samt tidtaking på bane. Han har hele tiden tatt på seg ekstraoppgaver for at alle utøverne skal trives og få utvikling i sin trening uansett hvilke øvelser de driver med bl.a. ved å arrangere egne treningssamlinger i Rimnershallen.

3000 m trening

35 deltagere på 3000m test på stadion.
Moro at HIL-løperne var med å bidra til at det ble skikkelig fart og innsats! Resultater fra testen finner dere i vedlagte fil, med forbehold om feil. Det var ikke helt enkelt å holde orden på alle i skumringen, men tror det skal være ganske korrekt.

Emil

Wingstedt

09:05

siste 1000m på 2:50!!!

Lion Wijman

03:52

Eirik Kamstrup

Hovind

09:15

Pers Halden statistikk

siste 1000m ca 3:00!

Fredrik

Eliasson

09:23

Pers Halden statistikk

Andreas

Rüedlinger

ca 09:23

Pers Halden statistikk

Passering 5000 (tid 15:41)

Amaru

Wijman

09:42

Pers Halden statistikk

HIL

Trym

Tønnesen

09:42

Pers Halden statistikk

HIL

Niels Christian

Hellerud

09:43

Pers Halden statistikk

Håkon Østraat

Sævareid

09:50

Tessa den

Heijer

09:55

Pers Halden statistikk

HIL

Trygve

Løvli

10:05

Peter

Nord brøden

10:09

Pers Halden statistikk

Øyvind

Helgerud

10:10

Olav Schmitt

Gran

10:21

Pers Halden statistikk

Sabine

Hauswirth

10:26

Pers Halden statistikk

Hollie

Orr

10:34

Pers Halden statistikk

Jo

Shepherd

10:35

Pers Halden statistikk

Anni-Maija

Fincke

10:37

Pers Halden statistikk

Patrick

Bennett

10:41

Pers Halden statistikk

HIL

Pål

Backstrøm

11:27

Pers Halden statistikk

Helen

Palmer

11:28

Haakon

Slang-Sundsetvik

11:29

Jacob

Torgersen

11:29

Pers Halden statistikk

Geir

Torgersen

11:33

Hedda Raadal

Bjørlo

11:37

Pers Halden statistikk

Idun Felde

Olaussen

11:49

Milan

Spijker

11:54

Pers Halden statistikk

HIL

Bodil

Helgerud

11:59

Rolf

Bøhn

12:04

Pers Halden statistikk

HIL

Andreas

Hansen

12:29

Pers Halden statistikk

HIL

Nora

Torgersen

12:57

Sigurd Saxe

Sandvik

13:51

Pers Halden statistikk

Ana Maria

?

15:21

Pers Halden statistikk

HIL

Jonatan

Eilertsen

Fullført

Lizzie

Ingham

DNF

Fredrikstadløpet

Tessa Den Heijer, best blant alle damer på halvmaraton med tida 1:20:00. Trym Tønnesen løp 5km og kom på tredjeplass I klasse M16-17 med tida 17:01. Amaru Wijman på andreplass 5km klasse M16-17 med tida 16:57. Unge Tessa imponerte stort da hun vant halvmaraton i Fredrikstadløpet.

KM terreng

KM Terrengløp i Askim 21. april. 51 deltakere og mye god løping i lysløypa ved stadion. Enkelte klasser veldig dårlig med deltakere og fra HIL deltok:

Edvard Gylvik (G11) Nr1 på 800m, 2.51min. Et bra løp!
Jonas Olaussen (G12) Nr3 på 800m, 2.52 min. Et bra løp, løp for HSK, men trener med HIL. Begge løp i klasse G11-12.

Milan Spijker (G13) deltok utenfor konkurranse og ble nr 2 totalt i G13-14 på 800m med tiden 2.36min. 2 sek bak vinner totalt.

Selma Dalby (J15) løp 1000m og vant klassen på tiden 3.58min. Et bra løp!

Trym Tønnesen (G16) løp 1500m og ble nr 3 i klassen med tiden 4.44 min. Et godt løp og 4 sek bak vinner. 39 sek raskere enn i fjor samme løype!!

Amaru Wijman (G17) deltok utenfor konkurranse og ble nr 2 totalt i G17-18-19 på 2000m med tiden 6.46 min.

Salmingkarusellen 1 Moss 11/5

Benjamin Husvik 600m 2,09,99, kule 5,31 og lengde 3,26

Mineh Hassan 60m 9,36 kule 6,14 og lengde 3,53.

Salmingkarusellen 2, Kalnes 26/5

En flott deltagelse med flotte resultater fra HILs utøvere på gårsdagens karusellstevne på Kalnes!

Mia- 60m 12.22, litenball 14.31, lengde 2.46

Thea- 60m 12.68, litenball 15.17, lengde 2.46

Helle- Spyd 9.72, 400m 1.27.65 lengde??

Synnøve- 60m 10.49, spyd 9.94, høyde 1.05

Martine- 60m 11.04, spyd 9.94, høyde 95

Sebastian- 60m 11.71, lengde 3.11, 400m 1.31.16

Salmingkarusellen 3, Fredikstad 7/6

Her er resultatene fra HIL's utøvere!

Aksel: lengde 3.71m. Kule 6.79m. 60m 9.75s

Erlend: Lengde 3.61m. Kule 6.86m. 60m 9.94s.

Sebastian: Lengde 3.28m. Kule 5.67m. 600m 3.00.26s

Martine: Kule 3.83m. 60m 10.48s. 600m 3.13.10s. Lengde 2.80m

Helle: Lengde 3.15m. Kule 5.69m. 600m 2.55.78s

Mia: Høyde 85cm. Slengball 6.94m. 400m 1.56.13s

Thea: Høyde 80cm. Slengball 9.08m. 400m 1.58.65s

Bra jobba!

SA- løpet 1. mai

Ny løpsfest i Sarpsborg SA-løpet. Rundt 900 deltagere i alle årsklasser. Trym Tønnesen var eneste deltager fra HIL. Han viser stabil god form og løp en meget god 5km, ble nr 6 totalt på tiden 17.35min. Sammenlignet med Fredrikstadsløpet og persen 17.04 min, var nok dette en enda bedre prestasjon. Og sammenlignet med fjorårets løp var dagens løp 1min 30 sek raskere. SA løpet har en relativt hard løypeprofil.

Treningstevne 13. mai

Pers i kule (11,73m) for Marit Jørgenrud og i diskos (39,56m) for Julie Horak Elders og pers i spyd (64,87 m til Jarl Bernhard Bjørklund på et treningstevne.

Sparebanklekene 19.mai

Her er resultatene:

Edvard Gylvik (G11) 100m 15,24 Vind +3,3,600m 2,01,20 og lengde 3,37
Emilie Ingerø(KS) Spyd 45,56 Det ble en pers på Emilie med et kast på 45.56 m
( hun sletter sin gamle kretsrekord)

KM helg, KM er åpent for alle fra 11-19 år.
Moss IL, inviterte til KM 2016, dag 1,
Lørdag på Melløs stadion.

Resultater:
Fanny Gylvik løp 100 m på 13,52.
Edvard Gylvik løp 60 m på 9,46, 600 m på 1.54.33.
Sebastian Nøstvik kastet kule 5,60 m og løp 600 m 2.14.23.
Alexander Skammelsrud løp 100 m på 11,49.

Søndag arrangerte Sarpsborg IL friidrett KM dag 2 på Kalnes stadion.

Edvard Gylvik hoppet 3.69 m i lengde, løp 60 m m/hekk på 12.95, og 200 m på 33.59.
Trym Tønnesen løp 1500 m på 4.26.33.
Ravn Elnæs løp 1500 m på 12.95.

Jenny Ringsell Martinsen (00) 200m 31,93

Flotte resultater fra utøvere fra Halden IL i som drar heller på stadion i den sommer varmen 😃


Romerikelekene 28. mai

Fine resultater fra sprint og mellom-langdistanse utøvere fra HIL og Ren-Eng på Romerikslekene denne helga. Gode plasseringer og mange personlige rekorder.

28/5, Julie Elders diskos 39,21, første plass. Finaleløpet til Alexander Skammelsrud, 11.37! Superbra løping!!
Julie Elders står igjen med en god kasteserie og lengste resultat på 39.21.

Lørdag løp Alex Skammelsrud (G17) 100m 11.37 sek (PB, 1022 TP) og tok med det sølv i klassen. Jacob Gomez Hansen (G14), begynte i HIL i fjor høst, løp sin andre 100m på den meget gode tiden 12.54 sek (i joggesko) (PB, 967 TP), og ble nr 5 i klassen. Trym Tønnesen (G16) løp 800m på 2.09.99 min (PB, 820 TP) og ble nr 6 i klassen. Ravn Elnæs (G17) løp 800m på 2.02.43 min (PB, 910 TP) og tok gull i klassen. Amaru Wijman (G17) løp samme distanse på 2.02.06 min (PB, 917 TP) og ble nr 15 i klasse MS.
Milan Spijker (G13) løp 600m på 1.43.03 min (685 TP).

Søndag deltok Alex på 200m, ble nr 3 på tiden 23.93 sek (920 TP).
Trym og Amaru deltok på 3000m (klasse MS), Tessa den Heijer (KS) i samme heat.
Trym ble nr 5 på tiden 9.29.10 min (PB, 953 TP)
Amaru ble nr 4 på tiden 9.27.18 (926 TP)
Tessa tok sølv på tiden 9.53.49 min.

Gratulerer alle sammen med fine resultater, men det forventes enda bedre resultater utover i sesongen.

I tillegg løp Lion Wijman (G11) 600m og tok sølv på tiden 1.52.98 min (PB, 792 TP). Stein Steinaa (G10) løp 600m på tiden 2.20.95 min (PB) og Quinty Kuiper (J11) på tiden 2.32,50 min.Øverst i skjemaet

Treningstevne i Halden

Her kommer resultatene fra gårsdagens treningstevne på Aremark og Halden stadioner.

Det er notert PB der vi har opplysninger om dette:

100 M

HEAT 1:

VIND:

-2,4

KLASSE

FOR - OG ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

TID

J13

Sanne Isberg Kapstad

2004

Moss IL

14,85

J13

Siri Hauan

2003

FIK Orion

15,09

HEAT 2:

VIND:

-1,8

KLASSE

FOR - OG ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

TID

G14

Jacob Hernandez-Gomez H.

2002

Halden IL

12,89

G15

Viktor Andresen

2001

Fredrikstad IF

14,24

G16

Patrick Bennett

2000

Halden IL

13,09

400 M

KLASSE

FOR - OG ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

TID

G16

Patrick Bennett

2000

Halden IL

61,32

G17

Alexander Skammelsrud

1999

Halden IL

55,59

G18/19

Bendik Hansen

1998

Moss IL

53,93

J17

Carlen Baran

1999

Halden IL

65,16

KULE

KLASSE

FOR - OG ETTERNAVN

FØDT ÅR

KLUBB

RESULTAT

VEKT

G13

Håkon Wiig

2004

Aremark IF

9,42

3

J13

Sanne Isberg Kapstad

2004

Moss IL

10,25

2

J13

Henriette Jæger

2003

Aremark IF

9,97

2

KS

Emilie Ingerø

1995

Halden IL

11,82

4

PB

KS

Marit Jørgenrud

1991

Spydeberg IL

11,72

4

MV55-59

Bjørn Arild Sande

1961

Aremark IF

9,55

6

HØYDE

KLASSE

FOR - OG ETTERNAVN

FØDT ÅR

KLUBB

RESULTAT

G13

Christian Thomassen

2003

Aremark IF

135

G16

Fredrik Gudheim Haraldstad

2000

Sarpsborg IL

167

G16

Patrick Bennett

2000

Halden IL

155

J13

Siri Hauan

2003

FIK Orion

150

J13

Henriette Jæger

2003

Aremark IF

140

TRESTEG

KLASSE

FOR - OG ETTERNAVN

FØDT ÅR

KLUBB

RESULTAT

Vind

G13

Håkon Wiig

2004

Aremark IF

10,07

0,1

G13

Christian Thomassen

2003

Aremark IF

9,43

1,4

G15

Viktor Andresen

2001

Fredrikstad IF

10,90

0,6

PB

G16

Fredrik Gudheim Haraldstad

2000

Sarpsborg IL

11,74

0,5

J13

Henriette Jæger

2003

Aremark IF

9,69

1,4

SPYD

KLASSE

FOR - OG ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

RESULTAT

VEKT

G13

Håkon Wiig

2004

Aremark IF

33,76

400

G14

Benjamin Gressløs

2002

Sarpsborg IL

42,58

600

G16

Fredrik Gudheim Haraldstad

2000

Sarpsborg IL

49,07

700

G18/19

Sondre Alexander Høyland

1998

Tyrving IL

61,30

800

J13

Sanne Isberg Kapstad

2004

Moss IL

23,60

400

KS

Emilie Ingerø

1995

Halden IL

47,07

600

MS

Christer Stenersrød

1991

Halden IL

60,01

800

SLEGGE

KLASSE

FOR - OG ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

RESULTAT

VEKT

J13

Synne Pedersen

2004

Fredrikstad IF

26,56

2,00

PB

J13

Astrid Roknes

2004

Fredrikstad IF

26,14

2,00

PB

KS

Silje Stenersrød

1994

Halden IL

48,35

4,00

KS

Marit Jørgenrud

1995

Spydeberg IL

39,64

4,00

MV50-59

Bjørn Arild Sande

1961

Aremark IF

30,37

7,26

DISKOS

KLASSE

FOR - OG ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

RESULTAT

VEKT

G16

Håkon Fjellestad

2000

Fjellhug/Vereide

36,10

1,50

G18/19

Mikael Andelic

1998

Sarpsborg IL

48,23

1,75

PB

J13

Synne Pedersen

2004

Fredrikstad IF

20,87

0,60

KS

Else Lundestad Bakkelid

1976

Gloppen

45,90

1,00

KS

Ida Nesse

1992

Tyrving IF

25,15

1,00

1961

Aremark IF

30,12

1,50

Haha

Wow

TNederst i skjemaet

Salmingkarusellen 4, Halden 14/6

60 m

J08

Elise Ohlgren

Halden IL

12,94

J09

Thea Kvalheim

Halden IL

11,41

J09

Mia Tofte-Sørensen

Halden IL

J09

Oda Marie A. Guldahl

Halden IL

11,72

J10

Synnøve H Gilstedt

Halden IL

10,56

J10

Martine Henriksen Lervik

Halden IL

10,49

J10

Quinty Kuiper

Ren-Eng, FIK

12,47

J11

Helle Kvalheim

Halden IL

11,22

G10

Stein Steinaa

Ren-Eng, FIK

11,21

G11

Aksel Olav Eriksen

Halden IL

9,96

G11

Lion Wijman

Ren-Eng, FIK

9,79

G11

Erlend Grønlund Moen

Halden IL

9,78

G11

Sebastian Nøstvik

Halden IL

10,08

G12

Tobias Johansen

Halden IL

9,51

G12

Stian Laupsa- Schjærva

Halden IL

10,21

G12

Benjamin Husvik

Halden IL

9,47

G12

Jens Herman Borge Jansen

Halden IL

10,38

G12

Jonas Olaussen

Halden IL

10,17

G12

Milan Spijker

Ren-Eng, FIK

9,22

G12

Niklas Sandstrøm

Halden IL

9,5

600 m

G10

Stein Steinaa

Ren-Eng, FIK

2.31,11

G11

Sebastian Nøstvik

Halden IL

2.25,36

G11

Lion Wijman

Ren-Eng, FIK

1.54,16

G12

Benjamin Husvik

Halden IL

1.59,21

G12

Jonas Olaussen

Halden IL

2.08,35

G12

Stian Laupsa- Schjærva

Halden IL

2.22,64

G12

Milan Spijker

Ren-Eng, FIK

1.44,10

J10

Synnøve H Gilstedt

Halden IL

2.38,79

J10

Martine Henriksen Lervik

Halden IL

2.31,11

J10

Quinty Kuiper

Ren-Eng, FIK

2.39,27

J11

Helle Kvalheim

Halden IL

2.23,82

Lengde

J08

Elise Ohlgren

Halden IL

2,18

J09

Mia Tofte-Sørensen

Halden IL

2,62

J09

Oda Marie A. Guldahl

Halden IL

2,62

J10

Synnøve H Gilstedt

Halden IL

3,25

J10

Martine Henriksen Lervik

Halden IL

3,05

J10

Quinty Kuiper

Ren-Eng, FIK

1,98

G10

Stein Steinaa

Ren-Eng, FIK

2,81

J11

Helle Kvalheim

Halden IL

1,05

Høyde

G11

Aksel Olav Eriksen

Halden IL

1,15

G11

Erlend Grønlund Moen

Halden IL

1,1

G11

Sebastian Nøstvik

Halden IL

1,05

G11

Lion Wijman

Ren-Eng, FIK

1,15

G11

Marius B. Haugen

Halden IL

1

G12

Jens Herman Borge Jansen

Halden IL

1,1

G12

Benjamin Husvik

Halden IL

1

G12

Tobias Johansen

Halden IL

1,1

G12

Jonas Olaussen

Halden IL

1,2

G12

Niklas Sandstrøm

Halden IL

1,2

G12

Oliver Tollefsen

Moss IL

1,15

G12

Milan Spijker

Ren-Eng, FIK

1,1

G12

Stian Laupsa- Schjærva

Halden IL

1,15

Kule

J10

Synnøve H Gilstedt

Halden IL

5,57

J10

Martine Henriksen Lervik

Halden IL

4,49

J10

Quinty Kuiper

Ren-Eng, FIK

3,35

J11

Helle Kvalheim

Halden IL

5,87

G10

Stein Steinaa

Ren-Eng, FIK

4,75

G11

Aksel Olav Eriksen

Halden IL

6,9

G11

Erlend Grønlund Moen

Halden IL

6,48

G11

Sebastian Nøstvik

Halden IL

5,1

G11

Lion Wijman

Ren-Eng, FIK

6,67

G11

Marius B. Haugen

Halden IL

4,7

G12

Jens Herman Borge Jansen

Halden IL

4,32

G12

Benjamin Husvik

Halden IL

5,74

G12

Tobias Johansen

Halden IL

5,82

G12

Jonas Olaussen

Halden IL

5,11

G12

Niklas Sandstrøm

Halden IL

5,86

G12

Oliver Tollefsen

Moss IL

6,85

G12

Milan Spijker

Ren-Eng, FIK

5,74

G12

Stian Laupsa Schærva

Halden IL

5,9

Liten ball

J08

Elise Ohlgren

Halden IL

10,38

J09

Mia Tofte-Sørensen

Halden IL

9,78

J09

Oda Marie A. Guldahl

Halden IL

10,62

Tyrvinglekene

Mange bra plasseringer og personlige rekorder denne helgen på Tyrvinglekene, Nadderud stadion.
Fredag:
Julie Elders (KS) Diskos: Gull; 40.19m (PB).
Jarl Bjørklund (MS) Spyd: Bronse; 58,77 m.
Alex Skammelsrud (G17) 200m: Nr 8; 23.37 sek (vind +2.3). Litt for mye vind til å godkjennes som PB (968 TP).
Trym Tønnesen (G16) 3000m: Nr 4; 9.27,98 min (PB, 956 TP).
Amaru Wijman (G17) 3000m: Sølv: 9.18,72 min (PB, 949 TP).
Tessa den Heijer (KS): Nr 4; 9.54,18 min.

Lørdag:
Ravn Elnæs (G17) 800m: Bronse; 2.02,35 min (PB, 911 TP).
Trym Tønnesen 800m: Nr 20; 2.10,79 min (805 TP).
Emilie Ingerø (KS) Spyd: Nr 6; 42,29 min.
Amaru Wijman 800m: Nr 8; 2.05,64 min (852 TP).
Tessa den Heijer: 800m: Nr 16; 2.18,77 min (PB).

Søndag:
Alex Skammelsrud 100m: Nr 4; 11.27 sek (vind +3.7). For mye vind til å godkjennes som PB (1039 TP).

Nok en helg i strålende sol og fine resultater fra utøvere i HIL og Ren Eng. Selv om det ble flere PB og pall plasseringer var ikke alle like godt fornøyd med egne prestasjoner, men det kommer flere muligheter senere. Lykke til alle sammen!!! Stå på videre så lykkes dere.


Kretsstevne

100 m

G16

Patrick Dafydd Bennett

Halden IL

13,29

G17

Alexander Skammelsrud

Halden IL

11,62

400 m

G16

Patrick Dafydd Bennett

Halden IL

59,28

3000 m

G16

Trym Tønnesen

2000

Halden IL

9.37,41

G18/19

Håkon Raadal Bjørlo

Halden IL

9.28,06

MS

Bjørn Johannessen

1972

Halden IL

10.52,44

MS

Bjørn Brække

Halden IL

10.59,02

Høyde

G15

Magnus Eriksen

Halden IL

1,40

G16

Patrick Dafydd Bennett

Halden IL

1,50

Lengde

G15

Magnus Eriksen

Halden IL

4,80

Diskos

G15

Magnus Eriksen

Halden IL

25,44

J18/19

Josefine Elders

Halden IL

32,72

KS

Julie Elders

Halden IL

37,14

Spyd

G18/19

Jarl Bjørklund

Halden IL

59,70

KS

Emilie Ingerø

Halden IL

48,94

MS

Christer Stenersrød

Halden IL

59,06

Kule

G15

Magnus Eriksen

Halden IL

9,25

J18/19

Josefine Elders

Halden IL

8,83

KS

Emilie Ingerø

Halden IL

11,75

KS

Julie Elders

Halden IL

8,81

Varldsungdomspelen i Gøteborg 1.-3. juli

Kjempeflott arrangert stevne, hundrevis av deltakere, og masse publikum på Nya Ullevi stadion.
Fra HIL deltok:
Christer Stenersrød (MS) Spyd
Silje Stenersrød (KS) Slegge
Alex Skammelsrud (G17) 100m og 200m
Trym Tønnesen (G16) 800m og 3000m

Alex og Trym viser stigende formkurve, og leverte meget gode løp på sprint og langdistanse.
Alex løp lørdag 100m forsøk på tiden 11.40sek (1017 TP) (3 hundredeler bak PB), gikk med det til A-finale og ble nr 9 med tiden 11.47 sek.
Søndag løp han 200m og gjorde et veldig bra løp. Satt PB med 23.00 sek (1000 TP) (0,47 under tidligere PB). Endelig fikk han til en 200m og sto distansen bra! Gratulerer! Alex er også med disse tider kvalifisert til Jr NM.

Trym måtte delta i klasse G17 800m på fredag. Fikk det ikke helt til å stemme og fikk tiden 2.11,48 min (1,5 sek bak PB).
Søndag gikk det lang bedre på 3000m. Også da i klasse G17, løp han inn til PB på tiden 9,16,56sek (987 TP), og pers med nesten 12 sek!! Et meget bra løp, og kun 1,7 sek bak Jr NM krav.
Til tross for blodige føtter og revna piggsko, det er slikt som hører med i et sånt heat. Flott innsats, hadde ikke forventa denne tiden nå!

Christer deltok i spyd fredag, fikk det ikke helt til og ble nr 10 med 51,17m.

Silje deltok i slegge lørdag, årsbeste av henne med 48,79m og ble nr 7.

En veldig fin helg i Gøteborg både sportslig og sosialt med en tre retters middag sammen med Skammelsrud lørdag kveld.


Østerlandmesterskap, Østlandsmesterskapet går på Bækkelaget 9. og 10. juli

3 Medaljer i Østlandsmesterskapet i helgen. Sølv til Teemu Pasanenbronse til Emilie Ingerø og Christer R Stenersrød. Jarl Bernhard Bjørklundnr.4 og Alexander Skorpen nr.5. Alle deltok i spyd.
Våre treningskamerater Tessa Den Heijer som stiller for Ren-Eng vant 5000m og Marit Jørgenrud fra Spydeberg fikk sølv. Amaru Wijman, Ren-Eng ble nr.8 på 5000m.
Gratulerer


Strømstad milen 10. juli

Resultater fra Strømstad milen 9. august.
Bra resultater av Halden ungdom på 5 km i strålende sol og varme i et flott arrangement på Strømsvallen. Mange tilskuere langs hele løypa og på stadion. Her har HIL og arrangører i Norge generelt mye å ta etter hvordan mosjonsløp skal arrangeres!!

Fra HIL deltok Selma Dalby (J15). Hun løp et bra løp og ble nr 3 i klassen med tiden 23:51min. (pers med 1min 40 sek).
Trym Tønnesen (G16) deltok på 5km, ble nr 3 i klassen på tiden 17:59min. Han løp også et relativt bra løp.
Fra HSK deltok Hedda Raadal Bjørlo (J16) på 5km, hun løp også et bra løp og ble nr 3 i klassen på tiden 21:37min.
Denne løypa er absolutt ikke lettløpt, så det var godt løpt av alle tre.

Så får ta med meg sjøl også som løp to runder på tiden 38:06min og vant klasse M50.

Treningstevne i kast, Kalnes 24/6

Christer Stenersrød spyd 60,97 m og Jarl Bjørklund spyd 60,26.

Ny kretsrekord i spyd og endelig over 50m på Emilie Ingerø i dag. 50,62 m lover bra en uke før NM. Gratulerer 🏆

3000 m på stadion: 26/7

Emil Wingstedt Halden sk. MS 9,21,25
Amaru Wijman Ren-Eng G17 9,25,04
Trym Tønnesen. Halden IL G16 9,36,10
Erik Olaussen Nesodden IF G16 11.13,84 (f 2003)

Junior NM

Første seniormedalje i NM for Jarl Bjørklund.

Jarl Bjørklund tok spydsølv under senior-NM i friidrett i til tider fryktelige værforhold på Askøy i ettermiddag.

Jarl Bjørklund tok sølv i NM i Bergen. (Foto: Kristian Bjørnebye)

Unggutten fra Halden har tatt medaljer i fleng under junior-NM og UM de siste årene.

Nå tok han steget opp på pallen også blant seniorene i landet.

- Veldig gøy å lykkes i mitt første senior-NM. Det var vanskelige forhold med regn og vind, sier Bjørklund.

Med et lengste kast på 61.64 i tidvis kraftig regn og vind tok Bjørklund sølvet, bak Paul Redford som vant med 66.45.

Christer Stenersrød endte på 8. plass med et kast på 56.84, mens Alexander Skorpen ikke fikk det til å stemme. Han kastet tre døde kast, og endte uten plassering.

I går ble Emilie Ingerø nummer 6 i spyd kvinner med et kast på 47.66.

NM Det ble sølvmedalje på Emilie under dagens spydfinale i JR NM i Brandbu med et kast på 47,64.

Bronseplass til Silje på hennes siste jr. NM Bronseplass til Silje på hennes siste jr. NM

Bra dag på Jr NM for Julie og Josefine. Josefine perset og fikk 34,13 m i diskos, det holdt til en 6 pl. Julie fikk et kast på 40 m, og tok bronse. Dette var Julie sitt siste Jr NM.

Jarl tok gull på Jr-NM i dag (Menn u20) med et kast på 62.15

Junior landskamp, Emilie og Teemu

To HIL utøvere er blitt tatt ut til å representere Norge i landskamp/Nordisk mesterskap.

Mesterskapet skjer i Espoo, Finland 20.- 21. august.

Det ble en 5. plass på Emilie med et kast på 49,82 under dagens spydfinale (Nordic-Baltic U23 Championships) i Finland.

Teemu som støtteapparat i spyd.

Salmingkarusellen 5, Askim

Helle Kvalheim (05) lengde 3,20, liten ball 16,80,

Thea Kvalheim (07) 2,48,43, lengde 2,32, liten ball 12,09

Aksel Olav Eriksen (05) 200m 34,39, 600m 2,31,68, lengde 3,43, liten ball 27,51

Erlend Grønlund Moen (05) 200m 34,78, lengde 2,86, liten ball 28,08

Tjalvelekene på Bislett

Jacob G Hansen med en fantastisk tid i forsøket på 60m med 7,63 og hele 1032 tyrving Poeng!!
Resultater og oppsummering fra helgens Tjalve leker på Bislett (12-14 aug). Mange fine plasseringer og perser av disse deltakeren.

Alex Skammelsrud (G17)
Nr 1 på 100m med tiden 11.26sek (PB, 1040 TP).
Nr 1 på 200m med tiden 22.78 min (PB, 1018TP).
Kjempe resultater!!! Viser god form nå, Gratulerer!

Jacob Hansen Gomez (G14)
Nr 2 på 60m med tiden 7.79 sek i A-finale. Løp på imponerende 7.63 sek i forsøk (PB 1032 TP).
Gratulerer, veldig bra!!!! Kjempe!!

Amaru Wijman (G17)
Nr 22 i klasse MS på 1500m med tiden 4.16,04 min (PB, 929TP).
Nr 19 i klasse MS på 3000m med tiden 9.14.18 min (PB, 961TP)
Et godt løp, og pers. Viser stigende formkurve.

Trym Tønnesen (G16)
Nr 1 på 3000m med tiden 9.30,80 min (949TP).
Vant heatet med klasse G16,17,18, måtte gjøre hele jobben alene, så tidsmessig svakere enn tidligere løp. Men godt jobba. Gratulerer!!

Fanny Gylvik (J17)
Nr 7 på 100m med tiden 13.47 sek (PB, 860TP)
Vært skadet lenge, men er i gang igjen. Gratulerer med PB

Tessa den Heijer (KS)
Nr 1 i klassen og totalt nr 2 i heatet på 3000m med tiden 10.07,00 min.
Nr 2 på 1500m med tiden 4.43,59 min.
Et bedre løp enn i Jr NM, håper god følelsen er på vei nå etter en tid med litt svake resulter siste tid, tidsmessig er hun god for langt bedre tider. Gratulerer med fine plasseringer.

Milan Spijker (G13)
Nr 3 600m på tiden 1.44,18 (656TP)
Gratulerer med fin plassering!!

Lion Wijman (G11)
Nr 3 600m på tiden 1.50,14 min (PB, 864 TP). Snart under 1.50 min som er målet. Gratulerer med PB.

Edward Gylvik (G11)
Nr 8 60m på tiden 9.63sek (775TP)
Nr 7 lengde med 3.47m (784TP)
Nr 5 600m på tiden 1.54,83min (742TP)
Gratulerer med fine plasseringer i 3 øvelser.

Stein Steinaa (G10)
Løp 600m på tiden 2.29,21 min.
Gratulerer!!

Bilder fra søndagen

Olavslekene i Sarpsborg 20. august.
Jacob Hansen Gomez (G14)
Deltok på 60m og ble nr 2 i klassen med tiden 7.72 sek (9/100, bak PB) (1008 TP)
Han ble nr 3 i lengde med 5,03m. (856 TP)
Gratulerer med fine resultater!

Patrick Bennet (G16) deltok på 100m og ble nr 3 i klassen med tiden 12,67 sek. (835 TP)

Trym Tønnesen (G16) deltok på 800m og ble nr 2 i klassen med tiden 2,11,95 min. (784 TP). 1,9 sek bak PB.

Ravn Elnæs (G17) deltok på 800m, var eneste deltaker i klassen, men ble nr 2 totalt i klasse G15,16,17,18 på tiden 2.04.84 min. (866 TP). 2,5 sek bak PB

Flere resultater fra Olavslekene:
Jenter 9år:
Mia Tofte-Sørensen 60m-11,49s Lengde-2,47m l. ball-13,48m
Jenter 10år:
Synnøve Gilstedt Hundsven 60m-10.00s lengde-3,57m l. ball-23,17m
Martine Henriksen Lervik 60-10,47s lengde-3,15m l. ball-19,41m

Jacob løp inn til 4 plass på benditlekene på 200m i dag på sterke 24,34!!! 1039 tyrving Poeng!

UM i Sandnes:

Da er det klart for UM i Sandnes og disse utøvere er ankommet i dag. Etter å ha sjekket inn på Residensen Quality smakte det veldig bra med pizza og pasta på en god italiensk restaurant.

Fredag
Alex Skammelsrud: 100m
Amaru Wijman: 3000m
Josefine Elders: Slegge

Lørdag
Jarl Bjørklund: Spyd
Alex Skammelsrud: 200m

Søndag
Ravn Elnæs: 800m
Amaru Wijman: 800m
Trym Tønnesen: 3000m
Josefine Elders: Diskos
Alex Skammelsrud: 200m (evnt. finale)

Håper på gode resultater og plasseringer av disse, UM kan også følges live på streaming.

Ny dag i UM med bronse til Jarl Bjørklund i spyd (56,91m). Gratulerer!
Alex gikk lett til finale på 200m i sitt heat, med tiden 22,99 sek, uten å bruke altfor mye krutt!!
Sliter med å få til video, men her kommer noen bilder fra fredag og lørdag.
I kveld er det tapas og foredrag/underholdning med familien Ingebrigtsen på hotellet.

Josefine Elders J18 Sølv i slegge med års beste
Gratulerer Amaru Wijmanan tok en fin 4 plass på 3000 m G17 på tiden 9,10.79 min
Gratulerer 🎉 🎉

Akkurat nå i UM. Sølv til Alex på 100m G17 på tiden 11.07sek, +2.6 vind
Men Pb i forsøk på 11.25 sek.
Karoline Jæger Aremark Gull i tresteg J 15

UM siste dag i strålende solskinn.
Alexander Skammelsrud ble nr 4 på 200m med tiden 22,92 sek. Et bra løp, selv om det var noe bak Pb.
Josefine Elders ble nr 5 i diskos med 32,59m.
Litt preget av sykdom.
Amaru Wijman løp 800m på 2.04,86 min.
Ravn Elnæs løp også 800m på 2.05,51 min.
Begge disse med noe skuffende resultater da de har løpt langt bedre tidligere i år. Men slik er det noen ganger, ikke alltid dagen.
Trym Tønnesen løp 3000m og ble nr 5 på tiden 9.10,37 min. Meget godt løp og pers med over 6 sek. Og endelig tok også han over 1000 tyrving poeng.
Alt i alt et bra mesterskap i helga fra HIL.
Gratulerer alle sammen.

Salmingkarusellen 6, Fredrikstad 30/8

Thea Kvalheim (07) 60m 12,25 kule 3,71 lengde 2,39

Mia Tofte-Sørensen (07) 60m 11,94 kule 3,35 lengde 2,35

Martine Henriksen Lervik (06) 80m 13,62 høyde 90 spyd 7,38

Synnøve Gilstedt Hundsven (06)80m 12,93 høyde 110 spyd 14,16

Helle Kvalheim (05) 80m 13,91 høyde 110 spyd 9,49

Ville Emil Wingstedt (09) 60m 11,82 kule 2,92 lengde 2,52.

Sebastian Forslund Nøstvik (05 )800m 14,74 høyde 110 spyd 14,28

Treningstevne i Halden 25/8

1500m

G13

Milan Spijker

2003

Ren-Eng

4,57,24

G13

Jonas Olaussen

2004

Halden IL

5,51,41

G16

Trym Tønnesen

2000

Halden IL

4,27,14

G17

Amaru Weijman

1999

Ren-Eng

4,40,86

KS

Tessa den Heijer

1996

Ren-Eng

4,40,96

Høyde

G13

Stian Laupsa-Schjerva

2004

Halden IL

1,20

G13

Jonas Olaussen

2003

Halden IL

1,20

G13

Tommi Pasanen

2003

Halden IL

1,20

G16

Patrick Dafydd Bennett

2000

Halden IL

1,50

Kule

G13

Benjamin Husvik

2004

Halden IL

5,46

3

MS

Christer Stenersrød

1991

Halden IL

12,57

7,26

Diskos

G13

Tommi Pasanen

2004

Halden IL

23,26

0,75

J18/19

Josefine Elders

1998

HIL

33,69

1,00

KS

Julie Elders

1994

Halden IL

37,14

1,00

Spyd

G13

Benjamin Husvik

2004

Halden IL

18,50

400

KS

Emilie Ingerø

1995

Halden IL

49,13

600

MS

Christer Stenersrød

1991

Halden IL

59,75

800

Salmingkarusellen 7, Moss 10/9

Signe Kvalheim (10) 60m 13,06 lengde 2,18 liten ball 5,73

Mia Tofte-Sørensen (07) 60m 11,90 600m 2,38,42 lengde 2,38 liten ball 15,83

Thea Kvalheim (07) 600m 2,40,40 lengde 2,40 liten ball 17,57

Martine Henriksen Lervik (06) 60m 10,58 600m 2,24,92 lengde 2,80 liten ball 15,15

Synnøve G Hundven (06) 60m 10,57 600m 2,25,91 lengde 3,12 liten ball 19,59

Helle Kvalheim (05) 600m 2,27,77 kule 5,29

Ville Emil Wingstedt (09) 60m12,21 600m 2,30,84 lengde 2,58 liten ball 9,92

Aksel Olav Eriksen (05) 60m 10,45 høyde 1,27 kule 6,83

Sebastian Nøstvik (05) 60m 11,79 høyde 1,00 kule 5,46

Kastestevne 11/9

Slegge

Josefine Elders

1998

Halden IL

35,32m

Silje B. Stenersrød

1994

Halden IL

45,55m

Marit Jørgenrud

1995

Spydeberg IL

38,65m

Julie Elders

1994

Halden IL

28,79m

Christer B. Stenersrød

1991

Halden IL

51,39m

Vektkast

Christer B. Stenersrød

1991

Halden IL

14,28m

P.B.

Marit Jørgenrud

1995

Spydeberg IL

13,33m

P.B.

Silje B. Stenersrød

1994

Halden IL

13,03m

Julie Elders

1994

Halden IL

9,22m

P.B.

Josefine Elders

1998

Halden IL

10,80m

P.B.

Klubbmesterskapet 24/9

60 M

VIND:

-1,5

FORNAVN

ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

TID

Timur

Ayub

2010

Halden IL - Friidrett

11,56

Ville Emil

Wingstedt

2009

Halden IL - Friidrett

11,83

Deniz

Ayub

2008

Halden IL - Friidrett

12,64

Signe

Kvalheim

2010

Halden IL - Friidrett

12,89

Thea

Kvalheim

2007

Halden IL - Friidrett

12,59

Minna Sofie

Wingstedt

2007

Tistedalen FL - Friidrett

12,46

VIND:

-1,5

FORNAVN

ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

TID

Lion

Wijman

2005

FIK Ren-Eng

9,64

Edvard

Gylvik

2005

Halden IL - Friidrett

9,86

Aksel Olav

Eriksen

2005

Halden IL - Friidrett

10,38

Erlend Grønlund

Moen

2005

Halden IL - Friidrett

10,51

Liam Viggo

Wingstedt

2005

Halden IL - Friidrett

10,61

Sebastian

Nøstvik

2005

Halden IL - Friidrett

11,53

VIND:

-0,5

FORNAVN

ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

TID

Julian

Brynhildsen

2006

Halden IL - Friidrett

12,46

Stein

Steinaa

2006

FIK Ren-Eng

11,08

Sebastian

Staal

2004

Halden IL - Friidrett

11,52

Yohannes

Lund

2004

Halden IL - Friidrett

11,64

Marius

Haugen

2005

Halden IL - Friidrett

12,32

VIND:

-1,1

FORNAVN

ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

TID

Synnøve G

Hundven

2006

Halden IL - Friidrett

10,30

Quinty

Kuiper

2006

FIK Ren-Eng

12,53

Mia

Tofte-Sørensen

2007

Halden IL - Friidrett

10,90

Helle

Kvalheim

2005

Halden IL - Friidrett

11,65

Marie Elise

Ryland

2004

Halden IL - Friidrett

10,36

Amanda

Blakai

2004

Halden IL - Friidrett

10,95

100 M

VIND:

-1,1

FORNAVN

ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

TID

Selma

Dalby

2001

Halden IL - Friidrett

16,74

Julie

Elders

1994

Halden IL - Friidrett

15,66

VIND:

-0,4

FORNAVN

ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

TID

Benjamin

Husvik

2004

Halden IL - Friidrett

15,76

Milan

Spijker

2003

FIK Ren-Eng

15,07

Trym

Tønnesen

2000

Halden IL - Friidrett

14,18

Alexander

Skammelsrud

1999

Halden IL - Friidrett

11,63

Amaru

Wijman

1999

FIK Ren-Eng

13,23

600 M

FORNAVN

ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

TID

Ville Emil

Wingstedt

2009

Halden IL - Friidrett

2,35,08

Stein

Steinaa

2006

FIK Ren-Eng

2,33,09

Lion

Wijman

2005

FIK Ren-Eng

1,55,34

Liam Viggo

Wingstedt

2005

Halden IL - Friidrett

2,15,74

Aksel Olav

Eriksen

2005

Halden IL - Friidrett

2,23,30

Jonas

Olaussen

2004

Halden IL - Friidrett

1,55,62

Benjamin

Husvik

2004

Halden IL - Friidrett

2,02,82

Thea

Kvalheim

2007

Halden IL - Friidrett

2,39,12

Minna Sofie

Wingstedt

2007

Tistedalen FL - Friidrett

2,36,28

Quinty

Kuiper

2006

FIK Ren-Eng

2,39,06

Helle

Kvalheim

2005

Halden IL - Friidrett

2,31,51

1500 M

#NAVN?

ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

TID

Milan

Spijker

2003

FIK Ren-Eng

4,49,79

Erik

Olaussen

2002

Nesodden IF - Friidrett

5,07,89

Trym

Tønnesen

2000

Halden IL - Friidrett

4,32,51

Amaru

Wijman

1999

FIK Ren-Eng

4,20,65

LENGDE

Vind ikke målt. Svak vind på tvers av hoppretning

FORNAVN

ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

RESULTAT

Timur

Ayub

2010

Halden IL - Friidrett

3,05

Ville Emil

Wingstedt

2009

Halden IL - Friidrett

2,55

Julian

Brynhildsen

2006

Halden IL - Friidrett

2,45

Stein

Steinaa

2006

FIK Ren-Eng

2,77

Aksel Olav

Eriksen

2005

Halden IL - Friidrett

3,35

Edvard

Gylvik

2005

Halden IL - Friidrett

3,50

Erlend Grønlund

Moen

2005

Halden IL - Friidrett

3,24

Liam Viggo

Wingstedt

2005

Halden IL - Friidrett

3,07

Sebastian

Nøstvik

2005

Halden IL - Friidrett

2,90

Lion

Wijman

2005

FIK Ren-Eng

2,22

Marius

Haugen

2005

Halden IL - Friidrett

2,18

Niklas

Sandstrøm

2004

Halden IL - Friidrett

4,03

Benjamin

Husvik

2004

Halden IL - Friidrett

3,28

Sebastian

Staal

2004

Halden IL - Friidrett

2,88

Yohannes

Lund

2004

Halden IL - Friidrett

2,71

Deniz

Ayub

2008

Halden IL - Friidrett

2,32

Signe

Kvalheim

2010

Halden IL - Friidrett

2,30

Thea

Kvalheim

2007

Halden IL - Friidrett

2,47

Minna Sofie

Wingstedt

2007

Tistedalen FL - Friidrett

2,09

Synnøve G

Hundven

2006

Halden IL - Friidrett

2,83

Quinty

Kuiper

2006

FIK Ren-Eng

1,94

Mia

Tofte-Sørensen

2007

Halden IL - Friidrett

2,44

Helle

Kvalheim

2005

Halden IL - Friidrett

3,22

Ella

Mikaelsen

2004

Halden IL - Friidrett

3,38

Marie Elise

Ryland

2004

Halden IL - Friidrett

3,14

Amanda

Blakai

2004

Halden IL - Friidrett

2,79

HØYDE

FORNAVN

ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

RESULTAT

Niklas

Sandstrøm

2004

Halden IL - Friidrett

1,25

Jonas

Olaussen

2004

Halden IL - Friidrett

1,20

Milan

Spijker

2003

FIK Ren-Eng

1,15

Alexander

Skammelsrud

1999

Halden IL - Friidrett

1,45

Amaru

Wijman

1999

FIK Ren-Eng

1,40

Selma

Dalby

2001

Halden IL - Friidrett

1,15

KULE

FORNAVN

ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

RESULTAT

Selma

Dalby

2001

Halden IL - Friidrett

6,35

Josefine

Elders

1998

Halden IL - Friidrett

8,93

Emilie

Ingerø

1995

Halden IL - Friidrett

11,28

Julie

Elders

1994

Halden IL - Friidrett

9,14

Silje

Stenersrød

1994

Halden IL - Friidrett

0,00

SPYD

FORNAVN

ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

RESULTAT

Edvard

Gylvik

2005

Halden IL - Friidrett

15,90

Aksel Olav

Eriksen

2005

Halden IL - Friidrett

14,40

Lion

Wijman

2005

FIK Ren-Eng

14,28

Erlend Grønlund

Moen

2005

Halden IL - Friidrett

14,27

Benjamin

Husvik

2004

Halden IL - Friidrett

16,48

Jonas

Olaussen

2004

Halden IL - Friidrett

15,45

Niklas

Sandstrøm

2004

Halden IL - Friidrett

15,17

Milan

Spijker

2003

FIK Ren-Eng

16,70

Amaru

Wijman

1999

FIK Ren-Eng

23,50

Emilie

Ingerø

1995

Halden IL - Friidrett

49,70

Karoline H.

Andersen

1993

Halden IL - Friidrett

42,64

LITEN BALL (150 G)

FORNAVN

ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

RES.

Timur

Ayub

2010

Halden IL - Friidrett

29,32

Ville Emil

Wingstedt

2009

Halden IL - Friidrett

10,73

Julian

Brynhildsen

2006

Halden IL - Friidrett

16,97

Stein

Steinaa

2006

FIK Ren-Eng

20,27

Sebastian

Nøstvik

2005

Halden IL - Friidrett

27,84

Liam Viggo

Wingstedt

2005

Halden IL - Friidrett

25,44

Sebastian

Staal

2004

Halden IL - Friidrett

30,85

Yohannes

Lund

2004

Halden IL - Friidrett

15,29

Marius

Haugen

2005

Halden IL - Friidrett

11,50

Deniz

Ayub

2008

Halden IL - Friidrett

10,41

Signe

Kvalheim

2010

Halden IL - Friidrett

9,75

Thea

Kvalheim

2007

Halden IL - Friidrett

16,53

Minna Sofie

Wingstedt

2007

Tistedalen FL - Friidrett

12,94

Synnøve G

Hundven

2006

Halden IL - Friidrett

15,08

Quinty

Kuiper

2006

FIK Ren-Eng

13,81

Mia

Tofte-Sørensen

2007

Halden IL - Friidrett

13,64

Helle

Kvalheim

2005

Halden IL - Friidrett

21,82

Ella

Mikaelsen

2004

Halden IL - Friidrett

22,42

Amanda

Blakai

2004

Halden IL - Friidrett

22,33

Marie Elise

Ryland

2004

Halden IL - Friidrett

14,82

DISKOS

FORNAVN

ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

VEKT

Josefine

Elders

1998

Halden IL - Friidrett

1

Julie

Elders

1994

Halden IL - Friidrett

1

SLEGGE

FORNAVN

ETTERNAVN

FØDT

KLUBB

VEKT

Josefine

Elders

1998

Halden IL - Friidrett

4

ØSTFOLD FRIIDRETTSKRETS

Gren

Alder

Utøver

Øvelse

Resultat

Sted/dato

Poeng

Løp

17

Alexander Skammelsrud

200m

22,78s

Tjalvelekene

1061

17

Alexander Skammelsrud

100m

11,25s

Sandnes 02.09

1042

14

Jacob Gomez Hansen

200m

24,34s

Jessheim 27.08

1039

14

Jacob Gomez Hansen

60m

7,63s

Tjalvelekene

1032

Hopp

11

Aksel Eriksen

Høyde

1,27m

Moss 10.9

923

14

Jacob Gomez Hansen

Lengde

5,03m

Olavslekene

856

16

Patrick Bennet

Høyde

1,55m

Halden

769

15

Magnus Eriksen

Lengde

4,80m

Halden

730

Kast

19

Jarl B. Bjørklund

Spyd

64,87m

Halden 12.05

1028

12

Tommi Pasanen

Spyd

34,36m

Halden 12.05

927

18

Josefine Elders

Kule

9,03m

Halden 12.05

852

18

Alexander Skorpen

Spyd

50,76m

Bækkelaget

835

Valgfritt

16

Trym Tønnesen

3000m

9,10,99m

Sandnes 04.09

1002

14

Jacob Gomez Hansen

100m

12,55s

966

16

Ravn Michael Elnæs

800m

2,02,35m

912

16

Trym Tønnesen

1500m

4,26,33m

899

19

Håkon Bjørlo

3000m

9,28,06m

Halden

878

17

Fanny Gylvik

100m

13,47s

Tjalvelekene

860

17

Alexander Skammelsrud

400m

55,59s

Halden

836

16

Patrick Bennet

100m

12,67s

Halden

835

Totalt Halden IL

20 øvelser

18282

Dato:

27.10.2015

Utfylt av:

Lene Bergstrøm


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.