Sakspapirer til årsmøte 2021

Postet av Thomas Toft Nakken den 21. Jun 2021

Dokumenter til årsmøte 28.06.2021 18:00

Møtet gjennomføres digitalt på Teams

Saksliste for møte

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive

protokollen.

4. Behandling av idrettslagets årsmeldinger.

5. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandling av innkomne forslag og saker. Det har kommet inn en sak. Vedlegg.

7. Vedtak av idrettslagets budsjett.

8. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan.

9. Valg av:

a. Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og varamedlem

b. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

c. 2 kontrollører og et varamedlem

d. ValgkomiteDokumenter kan leses i sin helhet ved å trykke på lenkene under

Dagsorden årsmøte 2021.pdf

Årsberetning 2020.pdf

Årsberetning Friidrett 2020.pdf

Forslag til sak fra Styret.pdf

Organisasjonsplan 2021.pdf

Valgkomiteens innstilling-kun navn.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.