Innkalling til styremøte 16.01.2019

Postet av Rolf Eivind Bøhn den 9. Jan 2019

HALDEN IDRETTSLAG
FRI-IDRETT – HÅNDBALL
Postboks 123, 1751 HALDEN

Innkalling


Styremøte 16.01.2019 kl 17.30 HIL huset  


Først ønsker jeg herved alle et godt nyttår. 


Saksliste

1. Referat av styremøte 14.11.2018. 

2. Planlegging årsmøte 2019. https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/

3. Halden stadion. 

4. Avlønning trenere. 

5. Tillittsperson og barneidrettsansvarlig i HIL (Linn).    

6. HIL lotteri.

7. Organisasjonsplan. 

8. Kassere og oppgavene som bør gjøres.  

9. Friidrettsdagene 6. mai og 13 til 15 august (Ingrid) 

9. Avslutning. 


Velkommen


Ton Frenay

09.01.19

Leder Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.