Ingen bilder ble funnet.

Ingen bilder ble funnet.

Trafikksikkerheten på din vaktpost (sperrer, etc.)

Vi ønsker å vite om det var mange som så på løpet der du sto

Tok disse hensyn til dine anvisninger?

Tok deltakerne hensyn til dine anvisninger?