http://blocazureimage.azureedge.net/logo/200000195/1835/2016/2/23/ny-header-2016-.jpg?width=984&height=155&scale=both&mode=stretch&quality=90&dpi=72


Medlemskap i Halden IL og innbetaling av kontingent og avgift


Ved innmelding til HIL, følg vedlagt link: 


https://medlemskap.nif.no/19442?fbclid=IwAR0OarYAd7we2uJkZ8qcB5K6lLcBiWrUFCBaoAsjuN439aOSsPKgwYGK_Z4For å kunne delta på stevner må du være medlem og betalt medlemskontigent. Medlemskontingenten

Medlemskontingenten: Enkeltmedlem: 300 kr pr år. Det spiller ikke noen rolle om du starter i januar eller oktober, medlemskontingenten er den samme. Aktivitetsavgiften 

Kr. 350,- pr halvår for utøvere fra 6 - 10 år, 550,- for utøvere fra 11–14 år, og 850,- for utøvere fra 15 år og oppover. Søskenmoderasjon gis kun fra man er fylt 11 år. For søker nr. 2: gruppa 11-14 år gis moderasjon 100,- pr halvår, i gruppa 15 - 17 år gis moderasjon kr. 100,- pr. halvår. Det gis ikke moderasjon for søsken over 18 år. Innbetales til idrettsgruppas konto (HUSK Å MERKE MED NAVN TIL UTØVER).

Aktivitetsavgiften betales inn for hvert medlem og altså ikke som familie. Hvis en familie består av flere som har blitt medlem i Halden IL gis søskenmoderasjon. 
VED PÅMELDING TIL STEVNER, FØLG LINK: 


https://minidrett.nif.no/?fbclid=IwAR0XRT-8VYXjdsmKVYrXLHwUtkFvrxBQmKd3TjBK8LHODIrgHcpYUnhowagUTMELDING

utmelding av Halden idrettslag gjøres via https://minidrett.nif.no

Jeg erklærer at jeg ikke har innvendinger mot at bilder blir benyttet på lagets hjemmeside. (I motsatt fall tas kontakt med leder for friidretten


Postadresse: Halden IL, Postboks 123, 1751 HALDEN

http://blocazureimage.azureedge.net/logo/200000195/1835/2016/2/23/ny-header-2016-.jpg?width=984&height=155&scale=both&mode=stretch&quality=90&dpi=72